اوقات شرعی

http://www.travelmath.com/state/New+York

نوشته شده در چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰ساعت 13:2 توسط مهدی

                                   اوقات شرعی ماه مبارک رمضان به وقت مادرید

روز

 

رمضان

AGU

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

عصر

غروب آفتاب

اذان مغرب

عشا

نیمه شب

پنجشنبه

 

1

 

 

12

 

05:41

07:22

14:19

18:10

21:16

21:34

22:34

01:29

جمعه

2

13

05:42

07:23

14:19

18:09

21:15

21:33

22:32

01:29

شنبه

3

14

05:44

07:24

14:19

18:09

21:14

21:31

22:31

01:29

یکشنبه

4

15

05:45

07:25

14:19

18:08

21:12

21:30

22:29

01:29

دوشنبه

5

16

05:47

07:26

14:19

18:08

21:11

21:29

22:27

01:29

سه شنبه

6

17

05:48

07:27

14:18

18:07

21:09

21:27

22:26

01:29

چها شنبه

7

18

05:49

07:28

14:18

18:06

21:08

21:26

22:24

01:29

پنجشنبه

8

19

05:51

07:29

14:18

18:06

21:07

21:24

22:22

01:29

جمعه

9

20

05:52

07:30

14:18

18:05

21:05

21:23

22:21

01:29

شنبه

10

21

05:53

07:31

14:17

18:04

21:04

21:21

22:19

01:29

یکشنبه

 

11

22

05:55

07:32

14:17

18:03

21:02

21:20

22:17

01:28

دوشنبه

12

23

05:56

07:33

14:17

18:03

21:01

21:18

22:15

01:28

سه شنبه

13

24

05:58

07:34

14:17

18:02

20:59

21:17

22:14

01:28

چهارشنبه

14

25

05:59

07:35

14:16

18:01

20:58

21:15

22:12

01:28

پنجشنبه

15

26

06:00

07:36

14:16

18:00

20:56

21:13

22:10

01:28

جمعه

16

27

06:01

07:36

14:16

17:59

20:55

21:12

22:08

01:28

شنبه

17

28

06:03

07:37

14:16

17:59

20:53

21:10

22:07

01:28

یکشنبه

18

29

06:04

07:38

14:15

17:58

20:51

21:09

22:05

01:28

دوشنبه

19

30

06:05

07:39

14:15

17:57

20:50

21:07

22:03

01:28

سه شنبه

20

31

06:07

07:40

14:15

17:56

20:48

21:05

22:01

01:27

چهارشنبه

21

SEP

1

06:08

07:41

14:14

17:55

20:47

21:04

21:59

01:27

پنجشنبه

22

2

06:09

07:42

14:14

17:54

20:45

21:02

21:58

01:27

جمعه

23

3

06:10

07:43

14:14

17:53

20:43

21:00

21:56

01:27

شنبه

24

4

06:12

07:44

14:13

17:52

20:42

20:59

21:54

01:27

یکشنبه

25

5

06:13

07:45

14:13

17:51

20:40

20:57

21:52

01:27

دوشنبه

26

6

 

06:14

07:46

14:13

17:50

20:39

20:55

21:50

01:26

سه شنبه

27

7

06:15

07:47

14:12

17:49

20:37

20:54

21:49

01:26

چهارشنبه

28

8

06:17

07:48

14:12

17:48

20:35

20:52

21:47

01:26

پنجشنبه

29

9

06:18

07:49

14:12

17:47

20:34

20:50

21:45

01:26

جمعه

اول شوال

10

06:19

07:50

14:11

17:46

20:32

20:49

21:43

01:25

                            

 

 

 

نمایش ماهانه اوقات شرعی شهر : Valencia در کشور : اسپانیا

Day

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

عصر

غروب آفتاب

اذان مغرب

عشا

نیمه شب

1

05:17

07:01

14:08

18:01

21:14

21:32

22:34

01:16

2

05:18

07:02

14:08

18:00

21:13

21:31

22:33

01:16

3

05:20

07:03

14:08

18:00

21:12

21:30

22:31

01:16

4

05:21

07:04

14:08

18:00

21:11

21:29

22:30

01:16

5

05:23

07:05

14:07

17:59

21:10

21:28

22:28

01:16

6

05:24

07:05

14:07

17:59

21:09

21:27

22:27

01:16

7

05:25

07:06

14:07

17:58

21:08

21:26

22:25

01:16

8

05:27

07:07

14:07

17:58

21:06

21:24

22:24

01:17

9

05:28

07:08

14:07

17:57

21:05

21:23

22:22

01:17

10

05:29

07:09

14:07

17:57

21:04

21:22

22:21

01:17

11

05:31

07:10

14:07

17:56

21:03

21:20

22:19

01:17

12 گوست اولمضان

05:32

07:11

14:07

17:56

21:01

21:19

22:18

01:17

13

05:34

07:12

14:06

17:55

21:00

21:18

22:16

01:17

14

05:35

07:13

14:06

17:55

20:59

21:16

22:15

01:17

15

05:36

07:14

14:06

17:54

20:58

21:15

22:13

01:17

16

05:38

07:15

14:06

17:54

20:56

21:14

22:11

01:17

17

05:39

07:16

14:06

17:53

20:55

21:12

22:10

01:17

18

05:40

07:17

14:05

17:52

20:53

21:11

22:08

01:17

19

05:41

07:18

14:05

17:52

20:52

21:09

22:07

01:17

20

05:43

07:18

14:05

17:51

20:51

21:08

22:05

01:17

21

05:44

07:19

14:05

17:50

20:49

21:07

22:03

01:17

22

05:45

07:20

14:04

17:50

20:48

21:05

22:02

01:17

23

05:47

07:21

14:04

17:49

20:46

21:04

22:00

01:17

24

05:48

07:22

14:04

17:48

20:45

21:02

21:58

01:16

25

05:49

07:23

14:04

17:47

20:43

21:01

21:56

01:16

26

05:50

07:24

14:03

17:47

20:42

20:59

21:55

01:16

27

05:52

07:25

14:03

17:46

20:40

20:57

21:53

01:16

28

05:53

07:26

14:03

17:45

20:39

20:56

21:51

01:16

29

05:54

07:27

14:02

17:44

20:37

20:54

21:50

01:16

30

05:55

07:28

14:02

17:43

20:36

20:53

21:48

01:16

31

05:57

07:29

14:02

17:43

20:34

20:51

21:46

01:16

1sept

05:58

07:30

14:02

17:42

20:33

20:50

21:44

01:15

2

05:59

07:30

14:01

17:41

20:31

20:48

21:43

01:15

3

06:00

07:31

14:01

17:40

20:30

20:46

21:41

01:15

4

06:01

07:32

14:01

17:39

20:28

20:45

21:39

01:15

5

06:03

07:33

14:00

17:38

20:27

20:43

21:37

01:15

6

06:04

07:34

14:00

17:37

20:25

20:42

21:36

01:14

7

06:05

07:35

14:00

17:36

20:23

20:40

21:34

01:14

8

06:06

07:36

13:59

17:35

20:22

20:38

21:32

01:14

9

06:07

07:37

13:59

17:34

20:20

20:37

21:30

01:14

10

06:08

07:38

13:58

17:33

20:19

20:35

21:29

01:13

 

اوقات شرعی بارسلون

Day

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

عصر

غروب آفتاب

اذان مغرب

عشا

نیمه شب

1

04:58

06:47

13:58

17:54

21:09

21:28

22:32

01:03

2

04:59

06:48

13:58

17:53

21:08

21:26

22:30

01:04

3

05:01

06:49

13:58

17:53

21:07

21:25

22:29

01:04

4

05:02

06:50

13:58

17:52

21:05

21:24

22:27

01:04

5

05:04

06:51

13:58

17:52

21:04

21:23

22:26

01:04

6

05:06

06:52

13:57

17:51

21:03

21:21

22:24

01:04

7

05:07

06:53

13:57

17:51

21:02

21:20

22:23

01:04

8

05:09

06:54

13:57

17:50

21:00

21:19

22:21

01:04

9

05:10

06:55

13:57

17:50

20:59

21:18

22:19

01:05

10

05:12

06:56

13:57

17:49

20:58

21:16

22:18

01:05

11

05:13

06:57

13:57

17:49

20:57

21:15

22:16

01:05

12 آگوست اول رمضان

05:15

06:58

13:57

17:48

20:55

21:13

22:14

01:05

13

05:16

06:59

13:56

17:48

20:54

21:12

22:13

01:05

14

05:18

07:00

13:56

17:47

20:52

21:11

22:11

01:05

15

05:19

07:01

13:56

17:46

20:51

21:09

22:09

01:05

16

05:20

07:02

13:56

17:46

20:50

21:08

22:08

01:05

17

05:22

07:03

13:56

17:45

20:48

21:06

22:06

01:05

18

05:23

07:04

13:55

17:44

20:47

21:05

22:04

01:05

19

05:25

07:05

13:55

17:44

20:45

21:03

22:02

01:05

20

05:26

07:06

13:55

17:43

20:44

21:02

22:01

01:05

21

05:28

07:07

13:55

17:42

20:42

21:00

21:59

01:05

22

05:29

07:08

13:55

17:41

20:41

20:58

21:57

01:05

23

05:31

07:09

13:54

17:41

20:39

20:57

21:55

01:05

24

05:32

07:10

13:54

17:40

20:38

20:55

21:53

01:05

25

05:33

07:11

13:54

17:39

20:36

20:54

21:52

01:05

26

05:35

07:12

13:53

17:38

20:35

20:52

21:50

01:05

27

05:36

07:13

13:53

17:37

20:33

20:50

21:48

01:05

28

05:38

07:14

13:53

17:36

20:31

20:49

21:46

01:04

29

05:39

07:15

13:53

17:35

20:30

20:47

21:44

01:04

30

05:40

07:16

13:52

17:35

20:28

20:46

21:42

01:04

31

05:42

07:17

13:52

17:34

20:27

20:44

21:41

01:04

1sept

05:43

07:18

13:52

17:33

20:25

20:42

21:39

01:04

2

05:44

07:19

13:51

17:32

20:23

20:41

21:37

01:04

3

05:45

07:20

13:51

17:31

20:22

20:39

21:35

01:04

4

05:47

07:21

13:51

17:30

20:20

20:37

21:33

01:03

5

05:48

07:22

13:50

17:29

20:18

20:35

21:31

01:03

6

05:49

07:23

13:50

17:28

20:17

20:34

21:29

01:03

7

05:51

07:24

13:50

17:27

20:15

20:32

21:28

01:03

8

05:52

07:25

13:49

17:26

20:13

20:30

21:26

01:03

9

05:53

07:26

13:49

17:25

20:12

20:29

21:24

01:02

10

05:54

07:27

13:49

17:24

20:10

20:27

21:22

01:02

 

نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:49 توسط مهدی

http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/CalOghat.asp
نوشته شده در چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:18 توسط مهدی

اوقات شرعي شهر های روسیه

سال 1390

 

 
    مسکو        سن پترزبورگ      ساير شهرهاي روسيه   

نوشته شده در سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 11:57 توسط مهدی

http://www.sajda.com/

http://mesbahzadeh.com/

جدول اوقات شرعي شهرهاي مختلف آلمان

نوشته شده در سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 8:25 توسط مهدی

صنعاء
فرانکفورت
فلورانس
فونیکس
کاراکاس
کن
کوفه
کویت
کیپ تاون
لاهور
لجوبجانا
لندن
لهاسا
لوآندا
لواین
لوس آنجلس
لوساکا
لیسبون
لیما
لیورپول
لیون
مادرید
مانیل
مدینه
مزارشریف
مسقط
مسکو تا پیش از قرن هفدهم
مسکو در قرن هفدهم و پس از ان
مکزیکوسیتی
مکنس
مکه
ملبورن
مونترال
مونته ویدئو
مونرویا
مونیخ
میلان
ناپل
نایروبی
نجف
نیویورک
ورشو
ونکوور
ونیز
وین
واتیکان
وارنا
واشنگتن
هامبورگ
هانوی
هاوانا
هلسینکی
هنگ کنگ
هونولولو
هیروشیما

یوکوهاما

نوشته شده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 3:8 توسط مهدی

پونا
پراگ
پکن
تاشکند
تفلیس
توکیو
جاکارتا
حلب
دبی
داکا
دمشق
دهلی

رانگون
روتردام
ریو
ریاض
زوریخ
ژنو
ژوهانسبورگ
سن آنتونیو
سئول

نوشته شده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 3:1 توسط مهدی

آتن
استانبول
استکهلم
اسلام آباد
آمستردام
آنکارا
ابادان
آبیجان
آپیا
آنتورپ
اسکندریه
اوزاکا
اوکلند
ایروان

بارسلونا
باکو
بغداد
بانکوک
برازیلیا
برمن
بروژ
بصره
بنغازی
بوردو
بورسا
بوستون
بوگوتا
برلن
بوداپست
بیروت
پونا
پراگ
پکن

نوشته شده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:54 توسط مهدی

151
سان مارینو San Marino
152
سائوتومه و پرنسیپ Sao_Tome_and_Principe 
153
عربستان صعودی ریاض   Saudi Arabia Riyadh 
154
سنگال داکار Senegal Dakar
155
صربستان بلگراد Belgrade Serbia
156
سیشل ویکتوریا Seychelles Victoria
157
سیرالئون فریتون Sierra Leone Freetown  
158
سنگاپور    Singapore 
159
اسلاونیا زاگرب Slavonia Zagreb
160
اسلوواکی Slovakia
161
اسلوونی لجوبل جانا Slovenia Ljubljana  
162
جزایر سلیمان Solomon Islands
163
سومالی موگادیشو Somalia Mogadishu
164
افریقای جنوبی ژوهانسبورگ پرتوریا JohannesburgSouth Africa 
165
کره جنوبی سئول Southern Korea Seoul
166
اسپانیا مادرید Spain Madrid
167
سریلانکا کلمبو   ColomboSriLanka
168
سودان خارطوم Sudan Khartoum
169
سورینام پاراماریبو Suriname Paramaribo  
170
سوازیلند امبابان Swaziland Mbabane
171
سوئد استوکهلم Stockholm  Sweden
172
سوئیس زوریخ ZurichSwitzerland  
173
سوریه دمشق DamascusSyria
174
تاجیکستان دوشنبه Tajikistan Dushanbe  
175
تانزانیا تابورا Tanzania Tabora
176
تایوان تایپی Tayvan Taipei
177
تایلند بانکوک  Thailand Bangkok  
178
توباگو Tobago
179
توگو پاراماریبو Togo Paramaribo   
180
تونگا Tonga port
181
ترینیداد اسپین Trinidad port of Spain
182
تونس Tunisia Tunis
183
ترکیه استانبول Istanbul Turkey
184
ترکمنستان عشق آباد Turkmenistan Ashkhabad
185
تووالو Tuvalu
186
اوگاندا کامپالا Uganda Kampala
187
اکراین کیف Kiev    Ukraine
188
امارات متحده عربی ابوظبی دبی United Arab Emirates Abu Dhabi Dubai
189
اروگوئه مونته ویدئو Uruguay Montevideo -
190
ایالات متحده امریکا واشنگتن USA American Washington
191
ازبکستان تاشکن Uzbekistan Tashkent 
192
وانواتو Vanuatu
193
واتیکان Vatican
194
ونزوئلا کاراکاست Venezuela Caracas
195
ویتنام – هانوی Ha Noi   Viet Nam  Vietnam
196
جمهوری دموکراتیک صحرا العیون Western Sahara El Aaiun
197
یمن صنعا Yemen Sana'a
198
یوگسلاوی بلگراد   Yugoslavia Belgrad
199
زامبیا لوساکا Zambia Lusaka   
200
زیمبابوه هراره Zimbabwe Harare 
نوشته شده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:45 توسط مهدی

101
لیبی طراپلوس Libya Tripoli
102
لیختن اشتاین ودوز Liechtenstein Vaduz
103
لیتوانی ویلنیوس Lithuania Vilnius
104
لوکزامبورگ برایا Luxembourg Braya
105
مقدونیه اسکوییه Macedonia Skopje   
106
ماداگاسکار آنتاناناریوو Madagascar Antananarivo 
107
مالاوی لیلانگوی Malawi Lilongwe
108
مالزی کولالامپور Kuala LumpurMalaysia
109
مالدیو Maldives
110
مالی باناکو Mali Bamako 
111
مالت Maltese  
112
جزایر مارشال Marshall Islands
113
موریتانی نوآکچوت Mauritania Nouakchott
114
موریس Mauritius
115
مکزیک مکسیکوسیتی Mexico CityMexico
116
جمهوری فدراتیو میکرونزی Micronesia Federated States of Micronesia
117
موناکو پالاس Monaco Palace
118
مغولستان آلانباتار UlaanbaatarMongolia
119
مونتنیگرو پودگوریکا Montenegro Podgorica
120
مراکش یا مغرب رباط Morocco Rabat  
121
موزامبیک ماپوتو Mozambique Maputo
122
نامیبیا ویندهوک Namibia Windhoek
123
نائورا Nauru
124
نپال کاتماندو Nepal Katmandu
125
نیوزیلند کپیتال capital city of New Zealand - New Zealand’s Capital
126
نیکاراگوا ماناگوا Nicaragua Managua
127
نیجر نیامی Niger Niamey
128
نیجریه لاگوس ابوجا Lagos Abuja Nigeria
129
کره شمالی هانوی North Korea
130
نروژ  اسلو Norway Oslo
131
عمان مسقط   Oman Muscat
132
پاکستان اسلام آباد Pakistan Islamabad
133
پالائو Palau
134
فلسطین غزه Palestine
135
پاناما Panama
136
پاپوا گینه نو   Papua new guinea
137
پاراگوئه آسانسیون   Paraguay Asuncion
138
پرو لیما Peru lima  
139
فیلیپین مانیل Manila  Philippines
140
لهستان ورشو کراکو    Warsaw Poland
141
پرتغال لیسبون Lisbon Portugal
142
قطر دوحه Qatar Doha  
143
جمهوری مولداوی چیسیناو Republic of Moldova Chisinau
144
جمهوری روآندا کیگالی Republic of Rwanda Kigali
145
رومانی بخارست Romania Bucharest  
146
روسیه مسکو کرملین Moscow  Russia
147
سنت کیتس و نویس بستره BasseterreSaint Kitts and Nevis
148
سنت لوسیا کاستریس   Saint Lucia Castries
149
سنت وینسنت و گرنادین کینگ استون Saint Vincent Kingstown
150
ساموآ Samoa
نوشته شده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:44 توسط مهدی

51
دومینیکا روسو    Dominica Roseau 
52
جمهوری دومینیکن دومینکو Dominican Republic Domingo
53
اکوادور کویتو  Ecuador Quito 
54
مصر قاهره CairoEgypt
55
السالوادور سان سال وادور El Salvador San Sal vador 
56
انگلستان لندن English London
57
گینه استوائی Equatorial_Guinea
58
اریتره اسمرا Eritrea Asmara - Eritrea
59
استونی تالین Estonia Tallinn Estonia
60
اتیوپی آدیسابابا Ethiopia Addis Ababa 
61
فیجی سووا Fiji
62
فنلاند هلسینکی Finland Helsinky
63
فرانسه پاریس مارسی  Paris Marseille  France
64
گابون لیبرویل Gabon Libreville 
65
گامبیا بانجول Gambia Banjul  
66
گرجستان تفلیس آتلانتا Georgia Teflis Atlanta   
67
آلمان برلین سن پترزبورگ BerlinGermany
68
غنا اکرا   Ghana Accra
69
یونان آتن  Greece Athens
70
گرنادا سنت جورجز Grenada saint Georges  
71
گوآتمالا Guatemala Antigua
72
گینه (کوناکری) Guinea Conakry
73
گینه بیسائو Guinea Bissau
74
گویان جرجتاون Guyana Georgetown  
75
هائی تی پور تو پرینس Haiti Port-Au-Prince
76
هلند آمستردام AmsterdamHolland
77
هندوراس تگوسيگالپا Honduras Tegucigalpa 
78
هنگ کنگ  هنگ کنگ  Hong Kong Hong Kong
79
مجارستان بوداپست Hungary Budapest 
80
ایسلند ریکجاویک Iceland Reykjavik
81
هند یا هندوستان دهلی تاج محل Indian Delhi Taj Mahal
82
اندونزی جاکارتا Indonesia Jakarta
83
ایران تهران میدان آزادی Iran Tehran Shahyad or Azadi Square   
84
عراق بغداد کربلا Iraq Baghdad Karbala  
85
ایرلند دوبلین Ireland Dublin
86
اسرائیل تل آویو Israel Tel Aviv
87
ایتالیا رم  فلورانس Italy Roma Florence
88
جامائیکا کینگستون Jamaica Kingston
89
ژاپن توکیو Japan Tokyo
90
اردن امان Amman  Jordan
91
قزاقستان آستانه Kazakhstan Astana   
92
کنیا نایروبی   Kenya Nairobi
93
کیریباتی Kiribati
94
کویت Kuwait
95
قرقیزستان بیشکک Kyrgyzstan Bishkek
96
لائوس وینتیان Laos Vientiane
97
لتونی ریگا Latvia Riga  
98
لبنان بیروت Lebanon Beiroot
99
لسوتو مسرو Lesotho Maseru  
100
لیبریا مونروویا Liberia Monrovia  
نوشته شده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:43 توسط مهدی

1
افغانستان کابل Afghanistan Kabul
2
آلبانی تیرانا Albania Tirana
3
الجزایر الجزیره  Algeria Al Jazeera
4
امریکا واشینگتن نیویورک American Washington
5
آندورا  آندورا لولا  Andorra Andorra Lavella
6
آنگولا لواندا Angola Luanda
7
آنتیگوآ و باربودا Antigua and Barbuda
8
آرژانتین بوینس آیرس Buenos Aires Argentina
9
ارمنستان ایروان Armenia Yerevan
10
استرالیا کانبرا    Canberra Austria
11
اتریش وین Austri Vienna   
12
آذربایجان باکو Azerbaijan Baku
13
باهاما Bahamas 
14
بحرین منامی  ManamaBahrain
15
بنگلادش داکا   Bangladesh Dhaka 
16
باربادوس بریدجتون Barbados Bridgetown
17
بلاروس یا روسیه سفید مینسکه    Belarus Minsk
18
بلژیک برو کسلز Bruxelles    Belgium
19
بلیز بلموپان Belize Belmopan  
20
بنین نوو Benin Novo
21
بوتان تیمفو Bhutan Thimphu 
22
بلیوی لاپاز Bolivia Lapaz 
23
بوسنی هرزگوین سارایوو Bosnia Hercegovina Sarajevo 
24
بوتسوآنا گابورون    Botswana Gaborone
25
برزیل برازیلیا Brazil Brazilia
26
برونئی دارالسلام Brunei Dar es Salaam
27
بلغارستان صوفیا وارنا SofiaBulgaria
28
بورکینافاسو آگاداگا  Burkina Faso Ouagadougou
29
برمه یا میانمار رانگون Rangon, Yangon Burma or Myanmar
30
بوروندی بوجومبورا Burundi Bujumbura 
31
کامبوج پنوم پن Cambodia phnom penh
32
کامرون یائونده Cameroon Yaounde
33
کانادا اوتاوا ونکور Vancouver Canada Ottawa
34
کیپ ورد پرایا Cape Verde
35
جمهوری افریقای مرکزی بنگوئی Central African Republic Bangui
36
چاد ان د جامنا Chad N.D.Jamena 
37
شیلی سانتیاگو SantiagoChile
38
چین پکن    China Pekan
39
کلمبیا بوگوتا Colombia Bogotá
40
کومور Comoros
41
کنگو کنگوبرازاویل Congo Brazzaville  
42
زئیر یا کنگوکینشاسا یا Congo Kinshasa or Zaer 
43
کاستاریکا سان خوزه Costa Rica San Jose   
44
ساحل عاج یاموسسوآکرو   Côte D'ivoire Yamoussoukro
45
کوبا هاوانا     Cuba Havana
46
کرواسی زاگرب  Croatia Zagreb
47
قبرس نیکوزیا Cyprus Nicosia 
48
جمهوری چک پراگ Czech Republic Prague
49
دانمارک کپنهاگ Denmark Copenhagen   
50
جیبوتی ویلی Djibouti Ville  

نوشته شده در جمعه نهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 2:41 توسط مهدی


مطالب پيشين
» http://www.travelmath.com/state/New+York
»
» نرم افزار
»
» سایت اوقات
» شهرها3
» شهرها2
» شهرها
» کشورها4
» کشورها3
Design By : ParsSkin.com